PIES MOIM TERAPEUTĄ JEST

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od września do grudnia 2013 roku, w ramach projektu „Pies moim terapeutą jest” (finansowanego ze środków PFRON przez Województwo Opolskie) organizuje zajęcia z kynoterapii oraz zajęcia twórcze dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu i porażenia mózgowego. Łączna ilość dzieci biorących udział w projekcie to 25 osób. Zajęcia odbywają się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie, w każdą środę (zajęcia z kynoterapeutą) i w co drugi czwartek (zajęcia twórcze). W zajęciach uczestniczą wolontariusze z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Te spotkania mają na celu wyzwalanie spontanicznej aktywności dziecka wobec psa, rozwijanie sprawności fizycznej poprze luźne zabawy z psem, zmniejszanie napięcia mięśni, rozwijanie motoryki i doskonalenie sprawności manualnej a także wykształcenie umiejętności wyrażania swoich uczuć w sposób werbalny i niewerbalny oraz zwiększenie samodzielności dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

Pomysłodawcą zajęć i autorem projektu „Pies moim terapeutą jest – zajęcia grupowe z kynoterapii” jest p. Monika Szendzielorz i p. Sylwia Stanek.

Zajęcia z kynoterapii prowadzi p. Karolina Knapczyk – specjalista kynoterapeuta, treser psów, natomiast zajęcia twórcze prowadzą p. Barbara Macygon i p. Monika Szendzielorz

 

                                                                                                                                             Monika Szendzielorz